Yeryüzündeki Sıcaklık Dağılışı

22 Temmuz 2012 Pazar · Posted in ,


Sıcaklıkların Dünya üzerindeki ya da bir ülkedeki dağılışı izoterm haritaları ile gösterilir, izotermler, sıcaklıkları eşit olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir. Bunlara eş sıcaklık eğrileri de denilmektedir. İzoterm haritaları günlük, aylık, yıllık ve uzun yılların ortalama değerlerine göre çizilir.
İzoterm haritaları ikiye ayrılır:
Gerçek izoterm haritaları
Bu haritalar, yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerini gösterirler. Ancak, gerçek değerler yeryüzü şekillerine göre büyük farklılıklar gösterir.
İndirgenmiş izoterm haritaları
Yükselti sıcaklığı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle yükseltileri farklı yerlerin sıcaklıklarını karşılaştırabilmek için izotermler çizilirken sıcaklıklar deniz seviyesine indirgenir. Böylece her yerin sıfır metre yükseklikte olduğu varsayılır. Her yerin gerçek sıcaklığına, yükseltiden dolayı kaybettiği sıcaklığın ek-lenmesiyle indirgenmiş sıcaklık bulunur. Örneğin, 1000 metre yükseklikteki bir yerin gerçek sıcaklığı 15 °C ise, bu yerin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı;
15 °C +(1000 : 100) x 0,5 =15 °C + 5 °C = 20 °C’dir.
Yeryüzündeki sıcaklık dağılışını incelemek için daha çok yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası ile ekstrem (en sıcak ve en soğuk) ayları temsil eden ocak ve temmuz izoterm haritaları kullanılır.
sicaklik dagilisi Yeryüzündeki Sıcaklık Dağılışı

Leave a Reply

Powered by Blogger.

Popular Posts